fbpx

Infosüsteemide loomine

Lihtsustame elu

Paneme tarkvara sinu kasuks tööle

Omame väga pikka kogemust erinevate äriprobleemide lahendamisel infotehnoloogia abil. Seetõttu lähtume põhimõttest – “Infotehnoloogia ei ole eesmärk, vaid vahend eesmärkide saavutamiseks”.

 

Ärivajaduste analüüs

Tutvume teie äri ja valdkonnaga ning teie klientide vajadustega. Aitame püstitada ja sõnastada eesmärgid mida loodav e-pood peab täitma.

Infosüsteemide disain

Nii teenuse või toote disain kui infosüsteemi arhitektuuri, kasutajakogemuse (UX) kui kasutajaliidese (UI) disain.

Tarkvaraarendus

Veebipõhiste infosüsteemide tarkvarakoodi kirjutamine ning seotud platvormide paigaldus ja seadistamine.

Integratsioonid ja automatiseerimine

Äritegevuse eri etappides võivad olla kasutusel erinevad infosüsteemid. Aitame need liita üheks tervikuks, et protsessid sujuksid tõrgeteta. Selle tulemusel väheneb vigade hulk ja tõuseb töö kiirus.

Protsess infosüsteemi loomisel

Soovime, et infosüsteemi loomine oleks teile võimalikult lihtne, valutu ja läbipaistev. Seetõttu oleme alati valmis selgitama kõiki tööde aspekte ja nüansse. Moodustame kliendiga ühise meeskonna ning kliendil on võimalus rääkida kaasa ja olla igal hetkel kursis tööde progressiga.

Lähtume Agiilse (Agile) arenduse põhimõttest. Ning kasutame kliendile tulemite tarnimiseks ja väärtuse loomiseks kahte enamlevinud agiilset mõttelaadi toetavat projektijuhtimis metoodikat: Scrum ja Kanban. Vajadusel ka nende kahe hübriidi ehk Scrumbani.

Oleme valinud Scrumi ja Kanbani kuna pikk kogemus on korduvalt tõestanud nende metoodikate tugevust projektide edukal elluviimisel. Mõlemad agiilsed metoodikad aitavad keskenduda ainult kõige olulisemale (MVP) ning tarnida kliendile väärtust võimalikult kiiresti ja sagedasti.

Sammud projekti elluviimisel

Idee

Kuulame ära ja mõtleme teiega kaasa ning aitame vormida ideed. Selgelt sõnastatud eesmärgid on aluseks projekti õnnestumisele.

Analüüs ja planeerimine

Täpsemate vajaduste ja ärinõuete kogumine ja süstematiseerimine tihedas koostöös tellija ja analüütiku ning tarkvaraarhitekti vahel.

Prototüüpimine ja disain

Kasutajakogemuse disainimine ja prototüüpide loomine.

Arendus

Iteratsioonidena: tarkvarakoodi kirjutamine – testimine – parendus – tarkvarakoodi kirjutamine – …

Lansseerimine

Tarkvara kasutajate koolitamine. Lõppkasutaja testide läbiviimine ning Tarkvara kasutuselevõtt.

Tugi ja järelhooldus

Tarkvara kasutajate koolitamine. Lõppkasutaja testide läbiviimine ning Tarkvara kasutuselevõtt.

Tehnoloogia

Meie kliendid on rahul

„Koostöö kas annab energiat või võtab energiat. Ja koostöö Acty meeskonnaga annab energiat. Arenduspartneri puhul on väga oluline, et keskendutakse sellele, kuidas saab asju ära teha, mitte kuidas ei saa. Samuti, kommunikatsioon ning ausus on kindlasti Acty mainimist väärt tugevused. Selgelt on tuntav nende siiras soov aidata ja anda endast parim. Hindan seda kõike koostööde puhul väga kõrgelt.”

Merle Leemet

Breden Kids

Oleme Acty tiimiga koostööd teinud nüüdseks 8 kuud ja kõik see aeg on olnud väga produktiivne. Uue Magento 2 platvormil e-poe saime laivi vähem kui poole aastaga, peale seda oleme jooksvalt veebiarendusi jätkanud. Oleme väga rahul Acty projektijuhi tööga, teeme iganädalaselt Skype koosolekuid ja nii on alati kõik selge.

Rainer Ploom

Fleksont AS

„Usaldasime e-poe arendusprojekti Actyle, kuna nende tööstiil ja suhtlus oli alates esimesest kohtumisest kliendi vaatest arusaadav ja läbipaistev. Hindame nende paindlikkust, konstruktiivset tööstiili ja infovahetust. Koostöö puhul on alati oluline ka lihtne inimlik mõõde – hea on teha tööd, kui tunnetad koostööpartneri siirast huvi projekti õnnestumise osas.”

Ülla Sarapuu

L'Dolchevita OÜ

Kliendilood

 

Ramirent PWA

Tallinna Lennujaam