fbpx

Vali IT programmi kaudu läbitud edukas praktikaperiood

Acty usub inimestesse ja panustab nende arengusse, toetab inimese erialast ja isiklikku kasvu. Meil oli heameel olla praktikakohaks peale Vali IT programmi Siimule.   

Loe allolevast blogiloost, kuidas on kujunendu Siimu teekond suurt väesalka juhtivast sideohvitserist nooremarendajaks, mida IT-praktikast endaga kaasa võttis ja kus ennast tulevikus näeb. 

Kes on Siim?

Siim muigab ja alustab: “Minu elukaaslane kirjeldab mind kui rahulik pind, aga rahutu vesi. Ehk siis olen inimene, kes näiliselt on rahuliku iseloomuga, sisimas aga pulbitsev, otsides pidevalt midagi uut, mida teha.”

Siimu taust

Siim on pärit väikesest maakohast, sukeldudes pärast keskkooli lõppu kohe pealinna ellu. Keskkooli järel asus Siim ajateenistusse. Pärast ajateenistust astus ta tegevväelaseks, minnes Kaitseväe akadeemiasse, kus ta õppis kolm aastat. Siim omandas sõjaväelise juhtimise maaväes ja tema täpsem eriala oli sideväe ohvitser. Kuna mees on julge ja südikas, siis hüppas ta julgelt pea ees vette ja sai hakkama. Siim toob välja, et teda iseloomustab julgus, paindlikkus ja hakkama saamine igas olukorras. “Ma pole kunagi tundnud, et oskan ühte asja väga hästi. Samas võin ma tegeleda kõigega, olgu selleks siis enda auto parandamine, kodus remondi tegemine või mis iganes muu asi. Olen alati valmis katsetama ja proovima,” kirjeldab mees ennast.

Siim töötas kolm aastat nii-öelda rahuaja ametikohal ehk rühmaülemana. Tema põhiliseks tegevuseks oli sõdurite väljaõpetamine, alates baassõduriväljaõppest kuni spetsiifilise sideväljaõppeni sideüksuses.

Kuidas sattus Siim IT-valdkonda ja Actysse?

Sellele küsimusele vastamist tuleb alustada kaugemalt, sest ka Siimu eelnev elukutse sõjaväes oli seotud IT-valdkonnaga. Sideohvitseri ametikoht tähendas seda, et Siim tegeles  erinevate võrgusüsteemide ja kommunikatsiooniga, sealhulgas raadiote, serverite ja kõige muuga, mis sinna vahele jäi. Siim õpetas välja reservväe sideüksust. Kuni ühel hetkel taipas ta, et tegelikult tahaks IT sektoris kätt proovida. Sellest lähtuvalt asus ta aasta aega tagasi õppima tarkvaraarendajaks. Esmalt omandas ta vaikses tempos Javascripti ja Javat, pärast seda kandideeris Siim aga kursusele nimega “Vali IT”. Nii sündiski otsus IT-d edasi õppida, programmi kandideerida ja teadmiseid omandada. Augustis lõppes leping kaitseväes ja samal ajal hakkas kursus pihta. „Kui praktikasoovijate profiilid välja saadeti, siis oli just Acty see, kes minuga ühendust võttis, uurides kohe, kas tahad meile tulla. Kõhutunde pealt langetasin otsuse ja koheselt sai ka jah öeldud,” meenutab Siim. Praktikaperiood kestis kokku kaheksa nädalat.

Esimesed muljed Actyst

“Ilmselgelt kui esimene kohtumine on Jekaterinaga, siis ei saagi esmamulje olla midagi muud kui ülimalt positiivne,” ütleb Siim siiralt. “See energiline ja soe vastuvõtt oli väga liigutav. Tunne, et mind tõesti oodatakse ja et minu liitumisest meeskonnaga ollakse õhinal,” jätkab ta. Sealt edasi kohtus Siim Aivariga, kes omab pikaaegset kogemust IT-arenduse alal. Lisaks on Aivar isiksusena soe ja toetav. 

Millega Siim täpsemalt Actys praktikaperioodil tegeles?

Pärast teoreetilise osa läbimist “Vali IT” programmi raames asus Siim oma teadmisi Actys rakendama. Esmalt tegi ta tutvust uute programmeerimiskeeltega – PHP ja Laravelliga, olles eelnevalt õppinud Javat. Kuna Siimul puudus varasem kogemus, siis oli koostöö Aivariga suureks toeks. Aivar juhendas ja andis selgeid suuniseid, kuidas tegutseda. Siimu sõnul sai praktika raames antud ülesandeid mõnusalt rahulikus tempos teha, mis andis võimaluse areneda ja proovida. “Nagu Acty-s öeldakse, kui inimese sees on drive olemas, siis on see esmatähtis ja see viib edasi,” kirjeldab Siim oma muljeid.

Töö praktiseerimine kulges sujuvalt ja rahulikult. Pärast Aivariga kohtumist suundus Siim Jaanuse karmi käe alla, kus ta pidi end tõsiselt proovile panema: “Jaanus asus mulle kohe ülepea käivaid ülesandeid andma. Nii pidingi end hakkama sügavamalt sisse kaevama.”

Esialgu osales Siim Acty siseprojektides, kus olid erineva raskusastmega ülesanded – mõni lihtsam ja mõni, mis sundis rohkem süvenema ja õppima. Siimu arvates oli see isegi hea, et teda esialgu kliendiprojektidesse ei kaasatud, sest olles alles roheline, oleks raha eesmärgil töötamine olnud liiga stressirikas. Ka siis, kui praktika sai läbi, ei tekkinud Siimul veel tunnet, et ta oleks valmis mõne ettevõttele raha teeniva projektiga liituma. „Selles mõttes olin vahepeal isegi natukene frustreeritud, et võiks ju päris projekti peale minna. Samas olen mõistnud, et niimoodi on parem. Iga asi omal ajal.” arutleb Siim.

Millisena näeb Siim enda tulevikku?

Siim kirjeldab end kui kõhutunde inimest, seega ta kindlaid piire ei sea. “Liigun seda teed, mis tundub mulle õige. Praegu näen, et tahan saada arendajaks. Samas ma ei välista, et ühel hetkel tahan saada hoopis näiteks projektijuhiks.” selgitab Siim. Ühe võimalusena näeb Siim, et tulevikus saaks ta IT ja sõjaväelise kogemuse ühendada. ”Planeerimine, inimeste tööle panemine ja koordineerimine on sellised asjad, mis väga hästi ühilduksid sellega. Kuna päris pikka aega sai seda tehtud, siis võiks ka neid teadmisi rakendada,” ütleb ta.

Kuidas võtab Siim kokku praktikakogemuse Actys

Tulles kaitseväest, mis on suur organisatsioon, siis oli Acty väiksus üks neist asjadest, mis Siimule kohe meeldis ja teda tõmbas. „See on koht, kus suheldakse tiimiliikmetega personaalselt ja kus õpitakse üksteist päriselt tundma. Acty on selline väike ja armas, kus nii-öelda alumine ja ülemine ots on teineteisele väga lähedal, mis oli minu silmis kindlasti pluss.”

Actyt iseloomustavad märksõnad

“Kindlasti tooksin välja sellise asja nagu kirg,” vastab Siim kiiresti, tuues näiteks, kuidas igal hommikul kontorisse tulles oli kontoris juba kohal ettevõtte omanik Aldar, kes rõõmsa häälega ütles alati “tsau” ja tegi natuke ka juttu. Õhtul kontorist lahkudes istus tema ikka seal. “Selline asi annab väga palju juurde ja tekitab tunde, et ka mina tahan selle ettevõtte ellu rohkem panustada,” räägib Siim entusiastlikult.

Veel toob Siim Acty iseloomustamiseks välja kaasatuse ja avatuse. “Actys küsitakse palju töötajatelt sisendit ja arvamust. Avatus või siis pigem julgus on ka see, et minusugust üldse tööle võtta ning kätt proovida lasta,” naerab mees. Kui Siimu arvates on väga paljud suurettevõtted mõtteviisiga, et järjekord on ukse taga, siis Acty on valmis kaasama ka inimesi, kes ise üritavad tippu pürgida. “Ja see abivalmidus ja tugi, mida ma Actyst olen saanud. Tihtilugu oli nii, et teised uskusid minusse rohkem, kui ma ise,” ütleb ta.

Lõpetuseks paar mõtet seoses praktikaga ja Actyga

“Ootan väga, et saaksin Actysse tööle asuda,” lausub Siim kokkuvõtteks lootusrikkalt, lisades, et talle tundub, et Acty on selline ettevõte, kes võtab inimesi inimestena ning leiab võimalused, kuidas iga inimene saab ettevõtte arengusse panustada. See on Siimu arvates ääretult tähtis.