EELK Raportite halduse infosüsteem

EELK lugu

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on Eestis ja eestikeeleses diasporaas tegutsev luterlik kirik. EELK-l on Eestis 12 praostkonda, 169 kogudust ja 228 vaimulikku. EELK-d juhib peapiiskop Urmas Viilma, kes pühitseti ametisse 2. veebruaril 2015.

EELK kirikuvalitsuse ehk konsistooriumi moodustavad peapiiskop, piiskopid, kantsler ja kuni neli assessorit. EELK kõrgeim seadusandlik organ on EELK Kirikukogu, kuhu kuulub 66 vaimulikku ja ilmikliiget. Kirikukogu valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kaks korda aastas.

Projekti eesmärk

EELK pöördus Acty poole väljakutsega lihtsustada senini toiminud aruandlussüsteemi koguduste, praostkondade ja kiriku vahel. Soov oli luua lihtsustatud ja senist töömahtu vähendav lahendus. Aruannete sisestamine ja ka konsolideerimine oli aeganõudev protseduur.

Väljakutse

Peamiseks väljakutseks oli luua skaleeritav arhitektuur aruandluse süsteemile. Leida moodused, kuidas konsolideerida varasemad andmed uude süsteemi.

Lahendus ja tulemas

Lahendusena sai loodud raportite halduse infosüsteem, kus administraatorid saavad eelluua raportite struktuuri ning seejärel on kogudustel ja praostkondadel võimalik elektrooniliselt esitada aruandlust struktureeritud vormidel. Uuendatud süsteemis on võimalik koostada küsimustikke ja erinevad organisatsioonide poolt antud vastused kajastuvad statistikas. Lisaks loodi mitmeid eri funktsionaalsusi, mis on lihtsustanud tööprotsesse.

Loodud lahenduse tulemusel kiirenes oluliselt aruandluste esitamine ning lühenes aruandlusperiood.

Liitu Uudiskirjaga!

Ole kursisi viimaste trendide ja edulugudega,
et koguda inspiratsiooni ja ideid e-poe müügi tõstmiseks,
kliendikogemuse parendamiseks ja potsesside efektiivistamiseks.