fbpx

Teostatud projektid

Privaatsuspoliitika ja isikuandmete kaitse

Kehtib alates: 28.05.2019

Acty OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Käesolevad privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda www.acty.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesoleva Privaatsuspoliitikaga.
Kelle andmeid Acty OÜ töötleb?
Veebilehe www.acty.ee isikuandmete vastutav töötleja on Acty OÜ, (registrikood 11117946) asukohaga Liimi 1, Tallinn.

Acty OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Acty OÜ Teenuseid, Veebilehti või muul viisil edastanud meile oma Isikuandmeid, puudutavad käesolevad põhimõtted otseselt teid.

Teatud juhtudel töötleb Acty OÜ isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

Isikuandmetena kajastuvad mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille isik on ise edastanud. Näiteks nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress. Samuti kuulub isikuandmete alla Acty OÜ Firma poolt kogutav teave – veebilehe külastused, erinevad sotsiaalmeedia kanalid ja meie poolt pakutavate teenuste kasutamine.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
Acty OÜ klientide ehk teenuste kasutajate isikuandmeid töötleme selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi. Klientide isikuandmeid ja ka neilt saadud infot kasutame selleks, et pakkuda olemasolevatele (ja ka potentsiaalsetele) klientidele kvaliteetsemat teenust ja täpsemat infot. Kogutud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi tagada pakutava teenuse korrektne ja võimalusel kvaliteetsem osutamine.

Acty OÜ turunduskanalitest (sealhulgas veebileht ja sotsiaalmeedia) kogume andmeid kanalite toimuvuse ja kasutusotstarbekuse kohta. Lisaks kogume võimalusel andmeid potentsiaalsete klientide huvide ja eesmärkide kohta, et tõsta enda kliendisuhtluse taset, mõista paremini klientide tegelikke huve ja eesmärke ning pakkuda kvaliteetsemat teenust, täpsemat informatsiooni ja tagada (ning täiustada) Acty OÜ veebilehe funktsionaalsuse kasutajasõbralikkus. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi, et tagada paremat teenust.

Kuidas Acty OÜ isikuandmeid kogub?
Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul (näiteks e-kirja teel või päringuvormiga tagasisidet saades). Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie veebilehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Veebilehel kasutame küpsiseid (Cookies) ja pikslisilte (Pixel), mis on vabatahtlikud igale veebilehe külastajale ja neist on võimalik keelduda.

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika ja muu selline.

Pikslisilt on väike veebisaidi koodilõik, mis võimaldab küpsiseid paigaldada ja lugeda. Pikslisildid käivituvad, kui kasutaja avab näiteks mõne e-kirja, saabub veebisaidile. Seejärel registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud või laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:
• Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist. Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisselogimise ja ostukorvi jaoks.
• Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Acty OÜ veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (näiteks järelturunduse ehk remarketing funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

Täpsemalt kasutame järgmiseid küpsiseid:
• Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad näiteks Google Analyticsi küpsised.
• Reklaamiküpsised, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. www.acty.ee lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi Acty OÜ veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata. Avage https://www.facebook.com/ads/preferences ja kustutage “Reklaamijad, kellega oled suhelnud” valiku alt kõik kodulehed, kelle reklaami edaspidi ei soovi näha.

Küpsistega seotud teavet ei kasutata teie tuvastamiseks ja teie külastusstatistika on meie kontrolli all – seda ei avalikustata kolmandale osapoolele. Neid küpsiseid kasutatakse ainult siin täpsustatud eesmärgil.

Küpsiste kustutamine ja keelamine
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Selle kohta leiab rohkem informatsiooni näiteks siit: http://www.allaboutcookies.org/. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Acty OÜ töötleb järgmisi isikuandmed:
Kontaktandmed: nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber.

Päringu-, tagasiside-, kliendilepingu vormi täitmise käigus ja e-kirja saates tekkivad andmed: ettevõtte nimi, isikukood/registrikood, käibemaksukohuslase nr, juriidiline aadress, kliendi eelistused seoses Acty OÜ teenustega, tagasisidevormis välja toodud andmed, päringuvormis edastatud andmed, e-kirjaga saadetud andmed.

E-poes ostu või tellimuse sooritamisel tekkivad andmed: kontaktandmed, kauba kohaletoimetamise aadress, pangakonto number ja ostuajalugu, suhtlus klienditoega. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid.

Automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed (näiteks veebisirvija liik), kasutatava seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress (Acty OÜ kodulehele saabuv sissetulev link, milliseid sisulehti kasutaja uuris, kui kaua teatud lehtedel viibis, kasutaja IP-aadress ja muud taolised kodulehe statistika andmed.

Acty OÜ poolt saadetavate e-kirjade (uudiskirjade) saatmisega kogutavad andmed: andmed selle kohta, milliseid kirju, palju ning millal ja kuidas kasutaja avas.

Muud isikuandmed: andmed, mille olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, Instagram ja muu selline.

Isikuandmete eriliike Acty OÜ ei töötle.

Isikuandmete jagamine
Acty OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ja ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele (va järgmises punktis välja toodud tingimustel). Kõiki andmeid kasutatakse ainult kliendisuhtluseks ja toote-, teenusearenduse eesmärgil. Isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:
• e-poest ostetud kaupade kohaletoimetamiseks meie transpordipartnerile, kes on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena;
• võlgade sisse nõudmine;
• riikliku järelvalve asutused ja Politsei;
• avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

Teie isikuandmete säilitamine ja turvalisus
Acty OÜ võib saata klientidele teavet teenuste, pakkumiste ja uudiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed või nõustunud saama meilt teavet. Teavet saab klient niikaua, kuni klient palub viimaste tegevuste lõpetamist või lahkub uudiskirja saajate grupist.

Isikuandmeid hoitakse Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Acty OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Andmete säilitamise tähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada erinevaid probleeme ja vajadust täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kui õigusaktid isikuandmete säilitamist ei nõua ja Acty OÜ neid ei vaja, kustutame me need isikuandmed. Sel juhul võime antud isikuandmeid kasutada ainult statistilistel eesmärkidel ja üksnes anonümiseeritud kujul.

Isikuandmete turvalisuse koha pealt püüame teha kõik võimaliku, et vältida andmetele loata juurdepääsu. Acty OÜ poolt kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks on kehtestatud mõistlikud kaitsemeetmed tehniliste ja füüsiliste piirangutega. Tagame andmetele juurdepääsu, lähtudes üksnes kehtivatest õigusaktidest ja sealjuures kaitseme maksimaalselt isikuandmete konfidentsiaalsust.

Kliendi õigused
Kliendil on õigus pääseda ligi Acty OÜ poolt töödeldavatele ja säilitatavatele kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsuste korrigeerimist.

Acty OÜ poolt saadud turundusteatest loobumiseks tuleb kliendil järgida e-kirja jaluses olevaid loobumisjuhiseid või saata e-kiri.

Acty OÜ peab järgima mitmeid kliendiõiguseid: parandamisõigusega on kliendil õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed viivituseta korrigeeritaks. Kliendil on õigus nõuda tema andmete kustutamist, kui on täidetud teatud lisatingimused. Samuti on kliendil õigus nõuda enda isikuandmete töötlemist.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on kliendi nõusolek, siis on kliendi õigus see nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Kui teil on küsimusi oma õiguste kohta või soovite rakendada mõnda allolevat punkti, siis palun võtke meiega ühendust (kontaktinfo on privaatsuspoliitika allosas). Kui Acty OÜ poolt pakutud lahendus teid ei rahulda, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Muud Sätted
Acty OÜ võib veebilehe privaatsustingimusi ilma ette teatamata ühepoolselt muuta, et kindlustada meie vastavus seadustele ja/või küpsiseid puudutavatele üldiselt tunnustatud tavadele. Käesolevale privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused.

Kontakt
Kui teil on privaatsuspoliitika osas küsimusi, palun võtke meiega ühendust:
E-kirja teel: info@acty.ee
Külastades veebilehte: www.acty.ee
Helistades: +372 688 199