fbpx

Peamised vead arendusteenuse tellimisel

Digital Strategist
aprill 19, 2021

Kui ostate veebi- või mobiiliarendust sisse esimest korda, võib see protsess kohati tunduda, ütleme siis nii, et – adumatu. Sageli mõtleb tellija, et ega tema ei peagi keerulisest jutust ja protsessist aru saama. Küll arendajad juba teavad, mida nad teevad. Asjale nii lähenedes paraku soovitud tulemust ei pruugi saada. Oleme koostanud nimekirja tavalisematest vigadest arendusteenuse sisse ostmisel, et saaksite neid vältida. 

1. Puudulik strateegiline planeerimine

Iga arendusprojekt on ohus, kui ettevõttel pole selge, mida nad täpselt tellida soovivad.
Kuna agiilne metoodika võimaldab projektis muudatusi hõlpsasti rakendada, võib arvata, et esialgne planeerimine pole vajalik. Kuid päris nii see pole. Loomulikult tuleb sageli prioriteete ja loogikat protsessi käigus kohandada, on siiski alati vaja eelanalüüsi ja planeerimist.

2. Projekti skoobi hägune määratlemine

On väga oluline, et nii tellijal kui arendusmeeskonnal oleks selge ettekujutus nõuetest, projekti üldisest ulatusest, eeldatavast ajakavast, tarnitavatest elementidest või funktsionaalsustest jne.

Arendusmeeskonnal peaks olema selge pilt järgmistes küsimustes:

 • Mis on projekti eesmärk?
 • Milline saab olema meeskonna töövoog?
 • Kas kliendil on endal aega sellesse projekti piisaval määral enda aega panustada?
 • Millistel platvormidel peab rakendus töötama?
 • Kas teie poolt on olemas kogu vajalik sisu?

3. Puuduvad selged ootused

Ilma määratletud eesmärgita ei tea arendaja, kuidas teha täpselt seda, millest te unistate ning ei ole võimalik ka aru saada mida te täpselt vajate.

Lisaks selgetele ootustele peaksite mõtlema ka selgele mõõtmisele. Eriti, kui alles alustate koostööd teenusepakkujaga, on oluline määratleda, kuidas kavatsete mõõta, kas see koostöö toimib või mitte.

  4. Kui tellin sisse, siis pole projektijuhti vaja

  Kuigi ta võib olla samal ajal ka arendaja, on teenusepakkuja poolt reeglina tööle määratud projektijuht. On hea, kui ka tellija poolt on pühendunud inimene või meeskond, kes vastutab kogu suhtluse eest ja hoiab edasiminekutel ja ajaraamil silma peal.

  Kuigi mõnikord on vajalik tegeleda ka tulekahjude kustutamisega, on mõlemate osapoolte puhul oluline leida projekti inimesed, kes oleks pühendunud pikaajalise edu saavutamisele, selle asemel, et pakkuda kiireid plaastreid.

  5. Suhtlustõkked

  Meeskond võib koosneda tipp-spetsialistidest, kuid ei too soovitud tulemusi, kui pole tõhusat koostööd. Meeskonna koostöö juhib loovat mõtlemist ja tõhusat ajurünnakut. See võimaldab läheneda ärilistele ja tehnilistele ülesannetele mitme nurga alt.

  Tarkvara projektides on alati väga palju teavet. Seetõttu on oluline, et meeskonna suhtlus oleks tõhus ja õigeaegne. Kui meeskonnakaaslased ei jaga oma teadmisi või samme, ei saa mõned liikmed õigel ajal väärtuslikku panust anda. See võib tähendada seda, et arendus ei saa õigeks ajaks valmis. Meeskonna koostöö kiirendab tootearendust ja võimaldab toote või uuendustega kiiremini turule tulla, kuna töötajad tegelevad väljakutsete kallal koos.

  Regulaarne suhtlus aitab hoida silme ees ühtset visiooni ja suunda. Kui meeskonnaliikmed ei mõista suurt pilti ja oma töö olulisust ja panust, võib see langetada motivatsiooni ja töömoraali, mis võib omakorda põhjustada rohkem vigu. See omakorda tähendab, et läheb rohkem aega toote testimiseks ja arendajatel koodi ümberkirjutamiseks.

  Igapäevane või iganädalane suhtlus tagab selle, et kõik asjaosalised teavad piisavalt nii suurt pilti kui ka seda, mille eest nemad vastutavad. See võimaldab igal meeskonnaliikmel tõhusalt tegutseda ning säästab aega, raha ja vaeva.

  Hea on kokku leppida regulaarsed suhtlusviisid ja -kanalid. Suuremate projektide puhul on abiks ühine meeskonnatöötarkvara, näiteks Atlassiani tooted (Jira ja Confluence vms) vms, videokõned, kohtumised, igapäevased või iganädalased stand-up’id.

  6. Usalduse ja avatuse puudumine

  Arendusteenuse tellijad on vahel automaatselt kaitsepositsioonis juba koostööpartneri valimise faasis, kuid suurepärase ja tulemusliku koostöö eelduseks on usaldus ja avatus. Loomulikult kehtib see mõlema osapoole kohta. Ka arenduspartner peab olema oma töös läbipaistev ja avatud.

  Mida täpsemalt arenduspartner teab, mis on teie väljakutsed ja valukohad, seda täpsemini saab ta luua lahenduse mida te päriselt vajate, mitte selle, mida te küsisite.

  See ei tähenda, et peate kohe pimesi usaldama. Usaldusväärsuse testimiseks uurige partneri varasemaid töid ning kogemuse kohta eelmistelt klientidelt.

  Fikseeritud hinnal on oma eelised ja me teame, et kindla eelarvega on kindlam tunne oma kulutusi planeerida. Samal ajal aga tuleks veenduda, et fikseeritud projekti hinnaga ei ohverdataks paindlikkust.

  7. Teenusepakkuja valimine eelkõige hinna järgi

  Kuigi hind on kindlasti tähtis, ei tohiks ühtki pakkumist hinnata vaid hinna järgi ning tuleks võtta ja võrrelda erinevaid pakkumusi.

  Arendusest saab kindlasti kulu kui läheneda sellele kui kulule. Kui hangite viletsa tööriista, siis võib see teile tuua rohkem kahju kui kasu. Võttes aga arenduse maksumust kui investeeringut paremasse tulevikku, tasub see end ilmselt mõistliku ajaga ära.

  Kehtib lihtne reegel, et odavalt kvaliteetset asja ei saa. Odavalt saab odava asja.
  Kui teie eesmärk on kasvatada ettevõtet, siis tasub kvaliteeti tõsiselt võtta. Tutvuge tehtud töödega, lugege varasemate klientide iseloomustusi ning tehke siis oma valik. Selgitage koos võimalike partneritega välja ka kohad, kus saaks kulusid kärpida ja kus oleks mõistlik maksta natuke rohkem, kuid saavutada parim võimalik tulemus.

  8. Fikseeritud hinnas kokku leppimine ilma selge nägemuseta, mida on vaja ehitada

  Fikseeritud hinnal on oma eelised ja me teame, et kindla eelarvega on kindlam tunne oma kulutusi planeerida. Samal ajal aga tuleks veenduda, et kokkuleppehinnaga ei ohverdataks paindlikkust.

  Fikseeritud hinnaga projekt sobib siis, kui kliendil on detailne kirjeldus, milline peab välja nägema lõpplahendus ning klient suudab ka tehnilised üksikasjad ise ette anda.

  Kui seda veel ei ole ning lõpplahendus tahetakse paika panna arenduspartneri abiga, oleks fikseeritud hind hüpoteetiline, kuna keegi ei oska täpselt hinnata lahenduste maksumust, kui ei ole detailselt teada, mida on vaja ehitada.

  Sellises olukorras annab kas partner suure puhvriga hinnangu ja klient maksab teenuse eest üle või kannab arenduspartner kahju. Kummalgi juhul ei ole see suurepärast koostööd soosiv lahendus.

  Kehtib lihtne reegel, et odavalt kvaliteetset asja ei saa. Odavalt saab odava asja.
  Kui teie eesmärk on kasvatada ettevõtet, siis tasub kvaliteeti tõsiselt võtta. Tutvuge tehtud töödega, lugege varasemate klientide iseloomustusi ning tehke siis oma valik. Selgitage koos võimalike partneritega välja ka kohad, kus saaks kulusid kärpida ja kus oleks mõistlik maksta natuke rohkem, kuid saavutada parim võimalik tulemus.

  Kokkuvõtteks

  Parim viis tarkvaraarendusprojektide sisseostmisel tehtud vigade vältimiseks on asjade selgus. Veenduge, et mõlemad pooled on valmis kommunikeerima selgelt eesmärke, soove ja ootusi ja kohustusi ning võtma kohustusi ja vastutust.

  Olge ausad enda vastu ning ka arenduspartneri vastu.