fbpx

Noorsootöötajast juhuse tahtel personalijuhiks ehk Jekaterina lugu

Jekaterina on Acty’s personalijuht. Ta on inimeste inimene ja vastab igale saadetud CV’le personaalselt ja hingega. Ta toob välja Acty’ga seoses kolm olulist väärtust enda jaoks, milleks on usaldus, vabadus ja usk edusse.

Loe intervjuust, kuidas Jekaterina Acty’sse jõudis, millised olid tema esimesed muljed ettevõttest ning kuidas eelnev kogemustepagas praeguses töös talle igati kasuks on tulnud.

Kuidas sattusid Actysse?

Alustaksin siinkohal kaugemalt ja kirjeldan laiemalt enda tausta. Nimelt on minu kõige pikem töökogemus olnud noorsootöötajana. Kui võrrelda noorsootööd ja personalitööd,  siis näen neis l väga palju sarnasusi. Mõlema puhul tuleb toimetada  erinevate inimestega ja teemadega samaaegselt ning tegevused ja ülesanded varieeruvad päeva jooksul pidevalt. . Nii personalitöös, kui ka noorsootöös on olulisel kohal mentorlus. Personalijuhi positsiooni hoidev inimene on , see, kes töötab igapäevaselt inimestega, olemata aga nende nii-öelda otsene juht. Huvitav ongi olla positsioonis, kus ühelt poolt oled kõigi meeskonna liikmetega seotud teatud mõttes, kuid ei kuulu otseselt ühessegi tiimi  . Tiimide all pean silma seda, et arendusettevõttes jaguneme me Actys tiimideks.  

Minu jaoks, personalivaldkonda ja just IT-sektorisse jõudmine on olnud juhuslik, kuid samas väga loogiline ja loomulik.

Nägin ennast alati inimestega töötamas aga konkreetselt personalitööst ei olnud ma kunagi unistanud ega mõelnud. See sai alguse kunagi HEAKist- Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, kus asusime värbama uusi kolleege. Meeskonnas ei olnud tollel hetkel kedagi, kes sellega varasemalt kokku oleks puutunud ja kuna mulle meeldivad uued väljakutsed, pakkusin ennast ning hakkasin peale. Siinkohal saan öelda vaid suured tänusõnad HEAK’i juhile Demis Voss’ile, kes mind selles igati toetas.

Sealt edasi suundusin  ennast valdkonnapõhiselt täiendama, minnes personalijuhi koolituselel Õppisin, kuidas toimub värbamine, vestlused ja inimeste toetamine lähtuvalt personali inimese vaatevinklist.

Aga kuidas ma jõudsin Actysse? Olin just uute väljakutsete otsinguil ja märkasin Acty töökuulutust, mis oli inimkeeles kirjeldatud. See, mida kirjeldati oli  suurejooneline ja ambitsioonikas, täis erinevaid väljakutseid. Rolli kirjeldus sõnastas just seda, mille peale olin varasemalt mõelnud, kuid mida kunagi ei olnud võimalust olnud veel proovida .Saatsin enda CV lootuseta, et mulle vastatakse, kuna puudub piisavalt suur kogemus. Kuid sain kutse vestlusele. Selles väljendub Acty suurim eelis ja olen ettevõttega 100% päri, et võid soovida leida ideaalset kandidaati, kuid pead oskama näha inimese potentsiaali kasvada positsiooni.   

Millised olid esimesed emotsioonid seoses Actyga? Kas need on ka täna samad?

Acty on ettevõtte siseselt läbi teinud palju transformatsioone, seega ei saa öelda, et ta oleks samasugune ettevõte täna, kuhu ma tollel ajal tulin. Näen üldiselt, et väljakutseid on ja endiselt tahan neid edukalt ületada koostöös minu uskumatult pühendunud  meeskonnakaaslastega.

Mäletan, et hakkasin lausa päevikut pidama, kuidas ettevõtte eesotsas olev Aldar onboardib ja kui palju ta panustas oma aega uute inimeste sisseelamisfaasi. Peale aastat Actys,  saan tõdeda, et see on ka täna endiselt  nii. Inimestesse panustatakse usuga, et ta tuli Actysse, et jääda ja luua väärtust ühises meeskonnas. See usk on juba algusest peale ja seepärast panustataksegi inimestesse kõige väärtuslikumat – AEGA.

Millega täna Actys tegeled ja mis on suurim väljakutse?

Minu tänane fookus on just õigete inimeste otsimine ehk nende värbamine. See on tänapäeva personali inimeste lahutamatu töö osa.  Märkasin, et seda saab tõhusalt teha alles siis kui oled töötanud ettevõttes vähemalt 6 kuud. Alles siis märkad, mis profiiliga inimest on vaja, et ettevõtte stabiilne kasv jätkuks. . Tänasel värbamisel on meie fookuses siiski potentsiaaliga inimesed. Tööturul IT-valdkonnas soovitakse pigem värvata seenioreid, kes on kogenud. Aga mida seenior ettevõttelt saab küsitakse ehk harvem. 

Saan öelda, et Acty on täna kasvamas ja muutumas. Need rollid ja arusaamad sellest, kuidas ja mis, muutuvad ajas. Täna juba räägime uutest rollidest, teistest profiilidest. Seega teine tähtis teema minu töölaual on organisatsiooni disain.  

Paralleelselt mõtlen pidevalt  selle peale, kuidas ehitada Actys üles tulemusjuhtimist nii,  et see oleks ettevõtte ja inimeste järjepidevat kasvu toetav süsteem. 

Julgen väita, et sõltumata sellest, mis rollis inimene liitub meiega, Actys saab ta  kindlasti unikaalse kogemuse. Saame ükskõik mis taseme spetsialistile   pakkuda nii nimetatud unistust, mille poole paljud  püüdlevad tänapäeval. Kandidaatide levinud päring on: ma tahan rohkem otsustada, tahan rohkem vastutada, tahan vabadust. Meie juures seda kõike saab ning see teeb Acty unikaalseks, leian ma. Kogemus aga näitab, et selline töökeskkond ei sobi kõigile ja vahest väljend “Karda oma soove” on väga õige. Kontrollküsimuseks on alati “ Kas enesejuhtimine on mul tugevalt arenenud oskus?”

Sellise kiiresti muutuvas ja kasvavas organisatsioonis on meie kõigi suurim väljakutse mitte läbi põleda ja märgata, et kolleegidel oleks resursse edukalt tegutseda.

Kuidas märgata inimestes muutusi, kui sa ise ei ole tiimi liikmete läheduses?

Kuna personalinimesena  ei ole ma täna ühegi tiimi osa, siis ongi seda ehk kohati keeruline märgata. Kaugtöö teeb selle väljakutsuvaks, aga siis  hüppad sisse teiste kohtumistesse või kõnedesse ja sealt üritad saada vajaliku infot, tajuda, lugeda ka ridade vahelt, vajadusel lisa küsida ja one-to-one meetinguid tihedalt korraldada. Kõik see võib aga tulemusetu olla kui teine inimene valib jääda kinniseks ning ei lase teistel ennast aidata. Seega meie igaühe ressurssi jäämine on võimalik ainult siis kui teeme samme üksteisele vastu.

Mis toimub täna tööturul?

Märkan, et inimesed ja ka värbamine ise on muutunud läbipaistvamaks ning inimlikumaks. See on paindlikum ja kiirem, mis tähendab, et kandidaat ei pea kuu aega vastust ootama. Inimesed julgevad tuua välja oma nõrkusi. Ka ettevõtted räägivad julgemini, keda nad ootavad ja millised on ettevõtte sisemised väljakutsed.

Otsitakse inimest potentsiaaliga.

Kuhu liigub personalijuhtimine ja värbamine?

Üks uudne asi on referral program’i laienemine. Kui ettevõte töötaja soovitab kedagi ning see inimene asub tööle, siis töötaja saab boonuse. Maailmas on uus trend ka see, kus soovitajaks võib olla keegi ettevõte väline inimene. See trend on tasapisi levimas Meie Actys seda veel ei rakenda, kuid mõtleme sellele.

Teine suurem trend on aidata töötajat, kui ta enam ei sobi või ei soovi ettevõttes jätkata – leida talle uus koht, kus ta saaks oma teadmisi ja oskusi realiseerida. Selleks postitab personalijuht  kuulutuse või soovitab otse teisele ettevõttele, et teha töötajale üleminek sujuvaks – sujuv outboarding.

Kolm märksõna, mis sulle Actyga seondub.

Usaldus. Vabadus. Usk vältimatusse edusse.

Miks kandideerida Actysse või olla osa teie meeskonnast?

Actys on võimalus kujundada oma reaalsust. Sa lood koos meiega. Sa katsetad.