fbpx

2021 juulis muutub piiriülese e-kaubanduse käibemaks

Digital Strategist
jaanuar 29, 2021

Euroopa Liidus müüakse e-kaubanduse vahendusel umbes 550 miljardi euro eest aastas. Sellest pea neljandik (96 miljardit) on piiriülene kaubandus. Kuna viimase puhul on jäänud riikidel saamata miljardeid eurosid käibemaksu, muutuvad sel aastal valdkonda reguleerivad määrused. Muudatused mõjutavad nii B2B kui ka B2C valdkondi ning eesmärk on Euroopa maksusüsteemi veelgi ühtlustada ja pikemas perspektiivis maksupettusi vältida.

Selles artiklis räägime piiriülese käibemaksu uutest reeglitest. Mõned juba jõustusid 1. jaanuarist, teised jõustuvad koroona tõttu 1. juulist. 

I
Uus mõiste: ühendusesisene kaugmüük
Muutus: Kehtestatakse ühtne B2C käibemaksu piirmäär

Uus piirmäär 10 000 eurot kehtib kõigi EL-i liikmesriikide ja tarnete ja teenuste puhul, mida EL ettevõte müüb või osutab mõnes teises ELi riigis asuvatele klientidele.

See tähendab seda, et teistesse EL riikidesse müümisel tuleb sihtriigis tasuda käibemaks, kui sinu piirmäär 10 000 eurot on saavutatud (mitte et siis ühes riigis 10 000, vaid ikka sinu kõik Euroopa turud kokku).


II
Uus mõiste: Imporditud kaupade kaugmüük
Muutus: Kaob odavamate importkaupade käibemaksuvabastus

Alates 1. jaanuarist 2021 kaotati käibemaksuvabastus importkaupadele väärtusega kuni 22 eurot. Eesmärk on tugevdada konkurentsi ELi ja kolmandate riikide ettevõtete vahel ning vältida maksupettusi. Muidu olid kohalikud poed võrreldes Hiina jt väliste ettevõtjatega halvemas olukorras, kuna need said kaupa Euroopasse saata käibemaksuvabalt, aga Eesti ettevõtja maksis käibemaksu esimesest eurost. 

Paberimäärimist tuleb juurde
Arvestades Euroopa Liitu imporditud väikesaadetiste tohutut mahtu, ei saa tolli IT-süsteemid hakkama standardsete tollideklaratsioonide töötlemisega, samuti pole tavaline tollideklaratsioon enamikul juhtudel vajalik, kuna alla 150€ maksva kauba eest tollikohustust ei ole. Nüüd on odavamate saadetiste deklaratsioonid tehtud lihtsamaks. Aga tööd jagub nii kauplejale kui tollile.

III
Uus mõiste: OSS
Muutus: B2B ja B2C müük EL siseselt

B2B müügi puhul tuleb käibemaks maksta saaja (ostja) asukohas.

B2C ehk eraisikutele müügi käibemaks tuleb tasuda ettevõtte (müüja) riigis.

MOSS ja OSS teenused

Alates 2015. aastast eksisteerib lihtne Mini One Stop Shop (MOSS) süsteem, kus B2C digiteenuste osutajad (N: Spotify, mingid saated ja digisisu) said deklareerida ja maksta kord kvartalis käibemaksu. 

Nüüd põhimõtteliselt laiendatakse MOSSi reguleerimisala ja see saab OSS-iks (One Stop Shop). Juulis hakkab see hõlmama mitte ainult digitaalseid, vaid igat liiki B2C teenuseid ja kaupu. Ehk siis kui su käive Euroopas ületab 10 000 euro piirmäära, siis hakkad kord kvartalis OSS süsteemis pabereid täitma ja tasud käibemaksu otse maksuametile.

Seda teed kõigis üksikutes liikmesriikides tehtud müükide eest korraga.

NÄIDE: 

Olen Eesti pood, müün oma füüsilist kaupa oma lehel ja portaalides ka Lätti ja Soome ja Prantsusmaale ja veel paari kohta. Kas sul on siis vaja eraldi deklareerida VAT viies riigis? Õnneks ei, siis teeb OSS asja lihtsamaks. OSSi kaudu saab raporteerida koos kõik Euroopa ostud ja siis lisaks tuleb lihtsalt deklareerida Eesti KM. 

I-OSS

Kogu import (EL väline) tuleb deklareerida piiril, kasutades elektroonilist tollideklaratsiooni. Selleks tekitatakse uus impordi eriskeem nimega Import OSS, mis hõlmab EL-väliste alla 150-euroste importkaupade deklareerimist.

Väidetavalt vähendab OSS süsteem käibemaksu deklareerimise kulusid aastas 2,3 miljardi euro võrra.

Paberimajandus on püütud teha lihtsamaks nii tolli kui kauplejate jaoks, aga milline on reaalsus, saame näha aasta teises pooles. 

Täna on ka see veel ebaselge, kuidas import- pakiturg uuele mudelile reageerib. 

IV
Uus mõiste: Internetipõhise kauplemiskoha kaudu kaugmüük
Muutus: Ostu-müügiplatvormid peavad hakkama müüjate nimel käibemaksu koguma ja maksma

1. juulist 2021 jõustub ka digitaalsete turuplatside suurenenud vastutus käibemaksu kogumisel import- B2C-kaupade puhul. 

Edaspidi peetakse ostu-müügikeskkondi ja platvorme haldavaid ettevõtteid käibemaksu mõistes „teatud olukordades“ kaupade tarnijaks, mida platvormi kasutavad ettevõtted müüvad EL klientidele. 

Pole veel selge, mida need “teatud olukorrad” täpselt hõlmavad, aga tundub, et väljaspoolt EL pärit B2C tarnete puhul hakkavad veebipõhised platvormid nagu Amazon või eBay operaatorid vastutama kuni 150 euro väärtuses kaupade käibemaksu tasumise eest.

Selline poliitika aitab võidelda ka käibemaksupettustega, kuna tuhandete sõltumatute kaupmeeste koondamine ühele turule hõlbustab oluliselt kontrolli.

Kes nendes keskkondades müüb, sellel peaks olema elu selle koha pealt lihtne, sest ise ei ole vaja seda teemat hallata.

Kokkuvõtteks

Varasemaga võrreldes laieneb B2C teenuste KM nõue lisaks digiteenustele ka kõigile teistele teenustele, EL-sisestele kaupade kaugmüügile, teatavatele kodumaistele müükidele ostu-müügiplatvormidel, ja väljaspool Euroopat imporditud alla 150 eurostele kaupadele.

Oled valmis?

MOSSi laiendamine ja platvormide kohustusi käsitlevad erisätted jõustuvad koroona tõttu  jaanuari asemel 1. juulil 2021, kuna IT-süsteeme tuleb kohandada või arendada.

Kas sinul on juba valmis või vajad abi?