Vali IT programmi kaudu läbitud edukas praktikaperiood