Millest alustada kui tahad teha e-poodi?

E-poe käimalükkamine võib vastavalt ettevõtte spetsiifikale ja omanike valikutele võtta aega mõnest tunnist kuni kuude- ja aastapikkuse arendamiseni. Ära alusta e-poe loomist platvormi valikust! Oluline on kaardistada oma eesmärgid, panustada e-poe arengusse piisavalt aega ja kompetentsi ning kaasata õige partner oma ootusi ellu viima.

Täna ei kehti reegel “if you build it they will come”, edutegurite hulk on märksa suurem: e-pood ei koosne ainult platvormist, vaid on äriprotsesside ja tegevuste kogum, millest platvorm on vaid üks osa. Väikese e-poe võib tõesti avada 1–2 tunniga, kasutades näiteks SaaS pilveteenuseid (Etsy, Shopify, Shoproller, Shoperb, Voog). Kuid olenevalt eesmärkidest, võimalusest ja ärimudelist võib olla vajadus investeerida kümneid tuhandeid pelgalt tarkvarasse.

Alustav e-kaupmees peab hoolega läbi mõtlema oma koguinvesteeringute suuruse ning ettevõttesisese ajaressurssi ja kompetentsi. On vaja eelarvet turundusele ning inimressurssi, kellel oleks piisavalt aega ja kompetentsi e-poe arendamisega ning igapäevase haldusega tegeleda. Palju teenuseid saab sisse osta, kuid sel juhul peab ettevõttesiseselt olema tagatud väga heal tasemel valdkonnatundmine, projektijuhtimine ning mõõdikutesüsteem.

Esmalt mõtle läbi oma ärimudel, milline on sinu äri keerukus või unikaalsus, kas ärimudel eeldab ka veebis tavapärasest täiesti erinevat lähenemist või sarnaneb see pigem tavaliste e-kaubanduse ärimudelitega. Näiteks on täiesti erinevad nõuded laovaruga jae- ja hulgimüügi tarkvarale (B2C+B2B) versus bränditootega tegelemisel mõnes kitsas nišis, kus kogu tootmine ja füüsiline distributsioon korraldatakse hankepartnerite poolt.

Edasi tuleks mõelda, millises arengufaasis on ettevõte ning kas ollakse turuliider, innovaator või järele jooksja, sest ka sellest sõltub, millised on klientide ootused sinu ettevõtte e-kanalitele ning ettevõtte võimekus neile ootustele vastata.

Kes on su kliendid ning mis on nende jaoks ostuotsuse tegemisel oluline? Väga oluline on teha endale selgeks potentsiaalsete klientide tarbimisharjumused ning ootused ning mõelda läbi, kuidas peaks jõudma potentsiaalse kliendini info sinu tootest ning kuidas toode ise peab jõudma kliendini?

Kaardista sihtgrupi püüdmiseks parimad turunduskanalid ning selgita, milliseid turunduse tööriistu peaksid kasutama. Ära unusta, et turundus on e-kaubanduses olulistest eduteguritest esimene!

Mingil juhul ei tohi alahinnata e-poe kliendikogemust ja kasutatavust, sest kliendid on laisad ja valivad ning armastavad ennast. Kui sa ei paku neile suurepärast või vähemalt head kliendikogemust ja kasutusmugavust, viivad nad oma raha mujale. Klient ootab head ostukogemust, kaasatust, mugavust, kiirust ja selgust.

Võta arvesse ka tulevikku 3–5 aasta perspektiivis. Kui oled juba teadlik, kuidas sinu äri muutub selle aja jooksul, tasub ka need muudatused arenduste planeerimisel arvesse võtta.

Juhul kui oled oma äriplaani juba varasemalt detailselt läbi mõelnud, on eelpool toodud e-poe käimalükkamiseks vajalike tegevuste väljaselgitamine lihtsam.

Soovime, et eelpool antud suunised aitaksid oluliste otsuste tegemisel.

28. märts 2019

Soovid rohkem infot?

Vastame kindlasti tööpäeva jooksul.